J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1978/12/15/1978121533/justel

Titel
15 DECEMBER 1978. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 1972 tot regeling van de samenstelling, de bevoegdheid en de werkwijze van de Commissies van toezicht bij de Koninklijke Muziekconservatoria van Brussel (franstalige afdeling), Luik en Bergen

Publicatie : 20-04-1979 nummer :  1978121533 bladzijde : 4759
Dossiernummer : 1978-12-15/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin