J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1978/09/13/1978091303/justel

Titel
13 SEPTEMBER 1978. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1977 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Gent

Publicatie : 21-09-1978 nummer :  1978091303 bladzijde : 10687
Dossiernummer : 1978-09-13/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin