J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1978/08/09/1978080907/justel

Titel
9 AUGUSTUS 1978. - Koninklijk besluit betreffende alcoholtabellen.
(NOTA : opgeheven bij KB 2013-11-22/06, art. 2, 4į; Inwerkingtreding : 01-12-2015)

Publicatie : 21-09-1978 nummer :  1978080907 bladzijde : 10689
Dossiernummer : 1978-08-09/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-11-2013 GEPUBL. OP 03-12-2013

  • Begin