J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1978/06/22/1978062209/justel

Titel
22 JUNI 1978. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende de zondagsrust van sommige categorieŽn werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comite voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren

Publicatie : 08-09-1978 nummer :  1978062209 bladzijde : 10102
Dossiernummer : 1978-06-22/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin