J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1978/04/28/1978042808/justel

Titel
28 APRIL 1978. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1956 tot vaststelling van de werkwijze van de Commissie van beroep van het Speciaal Onderstandsfonds

Publicatie : 20-07-1978 nummer :  1978042808 bladzijde : 8339
Dossiernummer : 1978-04-28/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin