J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1977/09/17/1977091701/justel

Titel
17 SEPTEMBER 1977. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 1958 houdende vaststelling van de examenperiodes in de zeevaartscholen

Publicatie : 05-11-1977 nummer :  1977091701 bladzijde : 13318
Dossiernummer : 1977-09-17/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin