J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1977/08/30/1977083003/justel

Titel
30 AUGUSTUS 1977. - MINISTERIEEL BESLUIT houdende vervanging van de lijst II gevoegd bij het ministerieel besluit van 20 maart 1973 waarbij de uitvoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt

Publicatie : 29-11-1977 nummer :  1977083003 bladzijde : 14018
Dossiernummer : 1977-08-30/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin