J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1977/03/01/1977030109/justel

Titel
1 MAART 1977. - WET tot bekrachtiging van een koninklijk besluit betreffende het tarief van invoerrechten getroffen in de loop van het jaar 1974

Publicatie : 07-04-1977 nummer :  1977030109 bladzijde : 4438
Dossiernummer : 1977-03-01/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin