J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1976/12/31/1976123111/justel

Titel
31 DECEMBER 1976. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1970 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de buitendiensten van de sectie Veiligheid van de Staat van het Bestuur van de Openbare Veiligheid

Publicatie : 12-03-1977 nummer :  1976123111 bladzijde : 3069
Dossiernummer : 1976-12-31/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin