J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1976/12/10/1976121002/justel

Titel
10 DECEMBER 1976. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit

Publicatie : 28-04-1977 nummer :  1976121002 bladzijde : 5585
Dossiernummer : 1976-12-10/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin