J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1976/06/03/1976060306/justel

Titel
3 JUNI 1976. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel der rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen

Publicatie : 10-09-1976 nummer :  1976060306 bladzijde : 11294
Dossiernummer : 1976-06-03/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin