J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1976/04/07/1976040705/justel

Titel
7 APRIL 1976. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1954 houdende vaststelling van het organiek kader van het Ministerie van Financien

Publicatie : 15-06-1976 nummer :  1976040705 bladzijde : 8091
Dossiernummer : 1976-04-07/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin