J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1976/02/17/1976021721/justel

Titel
17 FEBRUARI 1976. - KONINKLIJK BESLUIT houdende vaststelling van de geldige referentiemethoden voor ontleding van specerijen en specerijprodukten

Publicatie : 24-07-1976 nummer :  1976021721 bladzijde : 9404
Dossiernummer : 1976-02-17/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin