J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/12/29/1975122916/justel

Titel
29 DECEMBER 1975. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 1971 houdende erkenning als overgangsmaatregel, van de toezichthoudende geneesheren, in plaats van gespecialiseerde medische sportkeuringscentra, om te beslissen over het indelen bij een hogere klasse, van enkele categorieen van minderjarige wielrenners, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 1 februari 1972, 2 juli 1974 en 21 januari 1975

Publicatie : 11-03-1976 nummer :  1975122916 bladzijde : 2783
Dossiernummer : 1975-12-29/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin