J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/10/01/1975100107/justel

Titel
1 OKTOBER 1975. - MINISTERIEEL BESLUIT betreffende de aanstelling en de bevoegdheden van een opdrachtgelastigde van de Regering bij de Belgische Naamloze Vennootschap tot exploitatie van het Luchtverkeer ( SABENA )

Publicatie : 07-11-1975 nummer :  1975100107 bladzijde : 14072
Dossiernummer : 1975-10-01/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin