J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/08/14/1975081402/justel

Titel
14 AUGUSTUS 1975. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende het verlenen van voordelen voor het saneren van verbeterbare ongezonde woningen gelegen in het Vlaamse gewest

Publicatie : 30-08-1975 nummer :  1975081402 bladzijde : 10648
Dossiernummer : 1975-08-14/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1975081408
PUBLICATIE :
30-08-1975
bladzijde : 0

ERRATABegin