J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/06/04/1975060406/justel

Titel
4 JUNI 1975. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 1973 houdende reglement voor het personeel van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen

Publicatie : 10-10-1975 nummer :  1975060406 bladzijde : 12631
Dossiernummer : 1975-06-04/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin