J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/03/14/1975031416/justel

Titel
14 MAART 1975. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 15 april 1955 dat betrekking heeft op de tarieven van de lijfrentekas bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas

Publicatie : 29-05-1975 nummer :  1975031416 bladzijde : 6763
Dossiernummer : 1975-03-14/36

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin