J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/01/10/1975011014/justel

Titel
10 JANUARI 1975. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 19, eerste lid, 1°, van de wet van 4 juli 1962 waarbij de regering gemachtigd wordt statistische en andere onderzoekingen te houden betreffende de demografische, economische en sociale toestand van het land
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-05-1975 en tekstbijwerking tot 18-11-2009)

Publicatie : 07-05-1975 nummer :  1975011014 bladzijde : 5717
Dossiernummer : 1975-01-10/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-11-2009 GEPUBL. OP 18-11-2009

  • Begin