J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/12/24/1974122406/justel

Titel
24 DECEMBER 1974. - MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 1972 tot vaststelling van telecommunicatietarieven van bijkomende aard en van de voorwaarden van aansluiting en gebruik van de telecommunicatiemiddelen in binnenlands verkeer

Publicatie : 10-01-1975 nummer :  1974122406 bladzijde : 291
Dossiernummer : 1974-12-24/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin