J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/09/30/1974093003/justel

Titel
30 SEPTEMBER 1974. - KONINKLIJK BESLUIT tot uitbreiding aan het Belgisch Instituut voor normalisatie van de werkingssfeer van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

Publicatie : 10-10-1974 nummer :  1974093003 bladzijde : 12429
Dossiernummer : 1974-09-30/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-09-2006 GEPUBL. OP 01-12-2006

  • Begin