J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/08/19/1974081902/justel

Titel
19 AUGUSTUS 1974. - KONINKLIJK BESLUIT houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 23 juli 1969 tot oprichting van een Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen en tot vaststelling van het statuut van het personeel van deze dienst

Publicatie : 29-10-1974 nummer :  1974081902 bladzijde : 13174
Dossiernummer : 1974-08-19/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin