J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/08/06/1974080608/justel

Titel
6 AUGUSTUS 1974. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1973 betreffende het in de handel brengen van groentezaad

Publicatie : 30-10-1974 nummer :  1974080608 bladzijde : 13233
Dossiernummer : 1974-08-06/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin