J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/04/24/1974042401/justel

Titel
24 APRIL 1974. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden

Publicatie : 10-05-1974 nummer :  1974042401 bladzijde : 6871
Dossiernummer : 1974-04-24/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin