J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/04/18/1974041802/justel

Titel
18 APRIL 1974. - Koninklijk besluit waarbij op feestdagen arbeid wordt toegestaan die verricht wordt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor dienstboden.

Publicatie : 24-04-1974 nummer :  1974041802 bladzijde : 5844
Dossiernummer : 1974-04-18/03

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin