J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/04/16/1974041604/justel

Titel
16 APRIL 1974. - KONINKLIJK BESLUIT houdende oprichting bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur van een coŲrdinatiecommissie voor veiligheid en hygiŽne

Publicatie : 24-08-1974 nummer :  1974041604 bladzijde : 10461
Dossiernummer : 1974-04-16/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin