J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/04/10/1974041003/justel

Titel
10 APRIL 1974. - KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carričre Hoofdbestuur, van de carričre Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarričre van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Publicatie : 03-05-1974 nummer :  1974041003 bladzijde : 6373
Dossiernummer : 1974-04-10/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
1974041016
PUBLICATIE :
03-05-1974
bladzijde : 0

ERRATUMWijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-02-1999 GEPUBL. OP 26-02-1999
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-09-1997 GEPUBL. OP 26-11-1997
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-06-1997 GEPUBL. OP 29-07-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-02-1997 GEPUBL. OP 27-02-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-05-1996 GEPUBL. OP 02-07-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : 1;1BIS;1TER)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-04-1996 GEPUBL. OP 23-05-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-02-1994 GEPUBL. OP 03-05-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-1993 GEPUBL. OP 07-09-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-08-1992 GEPUBL. OP 29-09-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-04-1991 GEPUBL. OP 12-07-1991
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-04-1991 GEPUBL. OP 08-05-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-05-1989 GEPUBL. OP 14-06-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin