J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1974/01/25/1974012504/justel

Titel
25 JANUARI 1974. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1968 betreffende de leervergunning en het rijbewijs

Publicatie : 08-02-1974 nummer :  1974012504 bladzijde : 1931
Dossiernummer : 1974-01-25/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin