J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1973/06/26/1973062603/justel

Titel
26 JUNI 1973. - KONINKLIJK BESLUIT tot vervanging van het koninklijk besluit nr. 27, van 15 december 1970, met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren

Publicatie : 30-06-1973 nummer :  1973062603 bladzijde : 7895
Dossiernummer : 1973-06-26/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-01-2015 GEPUBL. OP 20-02-2015
    (GEWIJZIGDE ART. : 1;6)

  • Begin