J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1973/05/15/1973051512/justel

Titel
15 MEI 1973. - MINISTERIEEL BESLUIT tot vaststelling van de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen, waarop de inrichtingen, met uitzondering van de rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht, de diensten die erkende gezinsvervangende tehuizen organiseren, alsook de private personen, aanspraak kunnen maken voor de plaatsingen verricht krachtens de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

Publicatie : 15-06-1973 nummer :  1973051512 bladzijde : 7399
Dossiernummer : 1973-05-15/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 20-12-1989 GEPUBL. OP 17-03-1990
    (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)

  • Begin