J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1973/03/23/1973032305/justel

Titel
23 MAART 1973. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1964 houdende verlenging voor de jaren 1955 tot 1963 van de geldigheidsduur van het tijdelijk kader van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, tak Wederopbouw, en houdende vaststelling van een organiek kader, een tijdelijk aanvullingskader en een tijdelijk overgangskader voor bedoeld bestuur

Publicatie : 31-05-1973 nummer :  1973032305 bladzijde : 6860
Dossiernummer : 1973-03-23/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin