J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1973/01/18/1973011806/justel

Titel
18 JANUARI 1973. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder het beheerscomitť van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers kan afzien van de terugvordering ten laste van de werknemers van de ten onrechte betaalde vergoedingen wegens ontslag.

Publicatie : 21-02-1973 nummer :  1973011806 bladzijde : 2281
Dossiernummer : 1973-01-18/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-08-2007 GEPUBL. OP 17-08-2007

  • Begin