J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1972/11/13/1972111313/justel

Titel
13 NOVEMBER 1972. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het organiek kader der Rijksinrichtingen voor geesteszieken

Publicatie : 28-12-1972 nummer :  1972111313 bladzijde : 14448
Dossiernummer : 1972-11-13/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin