J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1972/05/08/1972050820/justel

Titel
8 MEI 1972. - MINISTERIEEL BESLUIT tot vaststelling van de datum van consolidatie van de arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk die zich in de loop van de periode van 1 januari 1964 tot 31 december 1966 hebben voorgedaan

Publicatie : 10-10-1972 nummer :  1972050820 bladzijde : 11166
Dossiernummer : 1972-05-08/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin