J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1972/04/13/1972041301/justel

Titel
13 APRIL 1972. - KONINKLIJK BESLUIT bepalend het reglement over de diergeneeskundige dienst van de krijgsmacht

Publicatie : 18-05-1972 nummer :  1972041301 bladzijde : 5879
Dossiernummer : 1972-04-13/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin