J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1971/12/06/1971120601/justel

Titel
6 DECEMBER 1971. - Koninklijk besluit waarbij een maandstatistiek van de tewerkstelling in de krediet- en verzekeringsondernemingen en -instellingen wordt voorgeschreven.

Publicatie : 11-01-1972 nummer :  1971120601 bladzijde : 252
Dossiernummer : 1971-12-06/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin