J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1971/07/19/1971071908/justel

Titel
19 JULI 1971. - WET betreffende de toekenning van studietoelagen en studieleningen <vervangen voor de Vlaamse Gemeenschap door BVR 1996-07-08/37, art. 39, als volgt : Wet betreffende de toekenning van studietoelagen>

Publicatie : 16-10-1971 nummer :  1971071908 bladzijde : 12359
Dossiernummer : 1971-07-19/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-06-2007 GEPUBL. OP 19-07-2007
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 14-02-2003 GEPUBL. OP 01-07-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 16-02-2001 GEPUBL. OP 04-04-2001
 • 1996036078;1996-09-05
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-07-1996 GEPUBL. OP 05-09-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT;1;2;3;5;6;7;8;9;10)
  (GEWIJZIGDE ART. : 12;15)
 • 1990030576;1990-12-29
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-1990 GEPUBL. OP 29-12-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 14;15)
 • 1990029980;1990-08-18
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 31-07-1990 GEPUBL. OP 18-08-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • 1986029410;1986-08-28
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 26-06-1986 GEPUBL. OP 28-08-1986

 • Begin