J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/07/10/1969071003/justel

Titel
10 JULI 1969. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd

Publicatie : 17-07-1969 nummer :  1969071003 bladzijde : 7083
Dossiernummer : 1969-07-10/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin