J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1968/08/19/1968081902/justel

Titel
19 AUGUSTUS 1968. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere eisen inzake lichamelijke geschiktheid voor sommige graden bij het Ministerie van Landsverdediging.

Publicatie : 05-09-1968 nummer :  1968081902 bladzijde : 9040
Dossiernummer : 1968-08-19/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin