J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/04/18/1967041808/justel

Titel
18 APRIL 1967. - KONINKLIJK BESLUIT nr. 8 tot wijziging van de wet van 8 april 1962 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders en bedienden

Publicatie : 20-04-1967 nummer :  1967041808 bladzijde : 4180
Dossiernummer : 1967-04-18/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin