J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/03/01/1967030103/justel

Titel
1 MAART 1967. - MINISTERIEEL BESLUIT betreffende het toezicht op de stuurtijd der voor autocardiensten aangewende voertuigen

Publicatie : 29-03-1967 nummer :  1967030103 bladzijde : 3110
Dossiernummer : 1967-03-01/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin