J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1966/12/21/1966122103/justel

Titel
21 DECEMBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende de huisvesting, de voeding en het vervoer van de gewetensbezwaarden in dienst bij de civiele bescherming <Opgeheven bij KB 12-05-1978, art. 9>

Publicatie : 18-01-1967 nummer :  1966122103 bladzijde : 465
Dossiernummer : 1966-12-21/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin