J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1966/09/20/1966092001/justel

Titel
20 SEPTEMBER 1966. - KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader, der land-, lucht- en zeemacht

Publicatie : 23-09-1966 nummer :  1966092001 bladzijde : 9497
Dossiernummer : 1966-09-20/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin