J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1965/08/25/1965082505/justel

Titel
25 AUGUSTUS 1965. - Koninklijk besluit betreffende de lijst van de ambachtsbedrijvigheden.

Publicatie : 14-09-1965 nummer :  1965082505 bladzijde : 10408
Dossiernummer : 1965-08-25/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-06-2003 GEPUBL. OP 27-06-2003

  • Begin