J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1965/04/13/1965041310/justel

Titel
13 APRIL 1965. - [Koninklijk besluit tot regeling van de bijdrage van de Staat in de kosten wegens standplaatsverandering van de leden van het personeel van de federale overheidsdiensten] (KB 2002-09-05/37, art. 155; Inwerkingtreding : 26-09-2002, zie ook KB 2002-09-05/37, art. 242)
(NOTA : Opgeheven voor de Vlaamse Overheid wat de rechtspositie van het personeel van de in artikel I 1 bedoelde instelling betreft bij BVR 2003-09-05/45, art. 44; Inwerkingtreding : 01-10-2000)

Publicatie : 07-05-1965 nummer :  1965041310 bladzijde : 5277
Dossiernummer : 1965-04-13/34

Teksten gewijzigd door deze tekst :1946070819        1946073104       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-08-2004 GEPUBL. OP 16-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • BEELD
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 05-09-2003 GEPUBL. OP 26-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-09-2002 GEPUBL. OP 26-09-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT;1;3)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 13-09-2001 GEPUBL. OP 17-10-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • 1995000212;1995-03-29
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-03-1995 GEPUBL. OP 29-03-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Begin