J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1964/09/24/1964092407/justel

Titel
24 SEPTEMBER 1964. - KONINKLIJK BESLUIT waarbij de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg wordt bepaald voor het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers

Publicatie : 02-10-1964 nummer :  1964092407 bladzijde : 10496
Dossiernummer : 1964-09-24/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin