J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1962/09/20/1962092001/justel

Titel
20 SEPTEMBER 1962. - MINISTERIEEL BESLUIT tot regeling van de werking van de syndicale raad van advies van de bedienden der hypotheekbewaarders

Publicatie : 22-09-1962 nummer :  1962092001 bladzijde : 8299
Dossiernummer : 1962-09-20/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin