J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1961/03/01/1961030104/justel

Titel
1 MAART 1961. - KONINKLIJK BESLUIT betreffende het verlenen van de graden van kandidaat-vertaler, licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk door de Rijkshandelshogeschool, te Antwerpen

Publicatie : 29-03-1961 nummer :  1961030104 bladzijde : 2521
Dossiernummer : 1961-03-01/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-10-1988 GEPUBL. OP 23-06-1989
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  • BESLUIT VLAAMSE EXECUTIEVE VAN 22-03-1989 GEPUBL. OP 23-06-1989

  • Begin