J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1960/11/03/1960110303/justel

Titel
3 NOVEMBER 1960. - Koninklijk besluit betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang heeft.

Publicatie : 18-11-1960 nummer :  1960110303 bladzijde : 8943
Dossiernummer : 1960-11-03/30

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-04-2016 GEPUBL. OP 04-05-2016
    (GEWIJZIGD ART. : 3)

  • Begin