J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1958/07/15/1958071505/justel

Titel
15 JULI 1958. - KONINKLIJK BESLUIT houdende overgangsmaatregelen voor het verwerven van het brevet van kapitein ter lange omvaart

Publicatie : 14-08-1958 nummer :  1958071505 bladzijde : 6352
Dossiernummer : 1958-07-15/

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin